Vlasnici kioska izgubili na konkursu

Vlasnici kioska izgubili na konkursu

Na konkursu koji je raspisala Gradska opština Palilula iz Beograda, povodom lokacija za postavljanje kioska, dosadašnji mali vlasnici kioska su izgubili trku sa velikim firmama.

Uslovi koje je opština raspisala su bili takvi da ih mali vlasnici kioska nisu mogli ispuniti, tako da su lokacije za kioske dobile velike firme koje poseduju velike lance kioska.
Na taj način su mali privatnici ostali bez posla, i ostaje im da potraže posao kod nekog privatnika u većoj firmi, ili da pokušaju da pokrenu neki drugi posao u kome će se ponovo takmičiti u neravnomernoj borbi malih porodičnih preduzeća i velikih moćnih firmi.

Ukrupnjivanje preduzeća, istiskivanje malih od strane velikih koji mogu da efikasnije obavljaju posao, imaju više mogućnosti da upotrebe nove tehnologije za proizvodnju ili obavljanje usluga je jedna od glavnih odlika kapitalizma, i nužno vodi do stvaranja monopola. Jedna firma pobeđuje drugu, preuzima njeno mesto i raste, i tako sve dok čitava delatnost ne bude pod dominacijom jedne ili nekoliko velikih kompanija koje zajedno drže čitavo tržište. Tako uključivanje običnog čoveka koji želi da pokrene sopstveni posao, postaje praktično nemoguće.

Tu je i neformalna strana koja je sastavni deo sistema, veliki kapitalisti imaju više uticaja na donošenje odluka kako na lokalu, tako i na nivou čitave države za razliku od malih privrednika, i logika funkcionisanja kapitalizma je takva da će iskoristiti sve mere koje su im na raspolaganju da bi dobili više profita i pobedili konkurenciju, i uticaće na to da odluke koje se donose idu njima u prilog. Tako „slobodno tržište“ koje liberalni ideolozi zagovaraju, ostaje samo kao apstraktna zamisao koja ne postoji u praksi. A propaganda u vidu „preduzetničkog duha“, se svodi samo širenje ideološke propagande, koja ide na to da kod običnog čoveka stvori lažnu sliku, da kada god želi može da pokrene sopstveni posao i „takmiči“ se ravnopravno borbi neravnopravnih snaga.

Na taj način običan čovek dobija iskrivljenu sliku da je njegov loš položaj krivica „nedostatka preduzetničkog duha“, a ne funkcionisanja kapitalističkog sistema.