Generalni štrajk u „Zastavi oružje”

Generalni štrajk u „Zastavi oružje”

Radnici „Zastave oružje” 22. maja, stupili su u generalni štrajk.

U štrajku učestvuje preko 80% radnika, od 2500 koliko ih je u ovom trenutku zaposleno u fabrici.

Generalni štrajk je pokrenut nakon višemesečnih protesta protiv donošenja novog zakona koji omogućava ulazak 49% privatnog kapitala u kapital fabrika srpske vojne industrije.

Novi zakon je usvojen, a radnici strahuju da će to biti tek uvod u dalju privatizaciju, koja je do sada ostavila katastrofalne posledice na radnike i njihove porodice.

U svojm zahtevima radnici traže izuzeće fabrike od privatizacije, isplatu bonusa i regresa, uposlenje punog kapaciteta fabrike i obustavu prijema novih radnika dok se ne obezbedi puna uposlenost fabričkih kapaciteta, kao i da u prijem novih radnika bude uključen sindikat, kao i da predstavnici sindikata prisustvuju sednicama Nadzornog odbora.

Osim toga traži se i pozivanje rukovodstva fabrike na odgovornost zbog lošeg stanja u fabrici, kao i razrešenje svih „savetnika i koordinatora” koji su dovedeni u fabriku tokom zadnje tri godine.

Radnicima koji su učestvovali u štrajku, uprava fabrike je umanjila plate, a neoliberalni direktor koji se zalaže za privatizaciju, optužio je radnike da je njihov štrajk „neosnovan”.